دانش آموزان متقاضی  کیف در مدرسه از ساعت 14-17 بعد از صرف نهار و استراحت، تکالیف روزانه و فعالیت های درسی خود را به همراه مربی کیف در مدرسه انجام می دهند.

لازم به ذکر است شهریه کیف در مدرسه، ماهانه 800/000 تومان می باشد و هزینه نهار بصورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

شماره حساب جهت واریز:

5041-7210-0500-9718   –   سمانه عباسی – بانک رسالت

تصویر فیش واریزی از طریق فیلد پایین فرم ارسال نمایید.

 

فرم درخواست کیف مدرسه

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*
شماره پدر*
شماره مادر*
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.