رزرو وعده صبحانه و میان وعده روزانه فقط بصورت ماهیانه امکان پذیر می باشد.

شهریه صبحانه و میان وعده،  اردیبهشت  ماه ( 27 روز ) 2/430/000 تومان می باشد.

شماره حساب جهت واریز:

۵۰۴۱۷۲۱۰۰۵۰۰۹۷۱۸

سمانه عباسی

بانک رسالت تصویر فیش واریزی از طریق فیلد پایین فرم ارسال نمایید.

صبحانه و میان وعده

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.